Servis

Patrik Toman

servisný poradca

mobil: 0911 810 292
pevná linka: 044/3240927
e-mail: fordservis@unicar.sk

Používanie originálnych dielov

Počas vývoja vozidiel Ford prebieha intenzívne testovanie, aby sa zabezpečilo, že všetky diely a náplne plnia požadované normy bezpečnosti a spoľahlivosti vrátane výkonových parametrov. Pri vykonávaní akýchkoľvek záručných opráv je váš autorizovaný servis spoločnosti Ford povinný používať originálne diely a kvapaliny Ford. Na vozidle sa nachádza niekoľko dielov, u ktorých je to zvlášť dôležité. Napríklad, pri výmne brzdových obložení iste očakávate, že budú spĺňať predpísané parametre. Zabezpečí sa to s originálnymi dielmi Ford.

Kontaktovanie autorizovaného servisu

Pri kontaktovaní autorizovaného servisu Ford za účelom vykonania objednávky, si vyžiadajte recepciu servisu. Asistent servisu vás požiada o poskytnutie nasledovných informácií, ktoré bývajú uvedené na zadnej strane tejto knižky: vaše meno, adresu a telefónne číslo, model a typ vozidla, evidenčné číslo vozidla, identifikačné číslo vozidla (VIN), počet najazdených kilometrov a typ požadovanej služby alebo opravy. Prosíme, oznámte asistentovi servisu, či si myslíte, že oprava má byť krytá základnou alebo rozšírenou zárukou Ford.

Po príchode do autorizovaného servisu

Zaznamenajte si počet najazdených kilometrov na vašom vozidle a poskytnite vašu Záručnú a servisnú príručku, spolu s dokladmi o predchádzajúcej údržbe. V prípade záručnej opravy v rámci predĺženej záruky predložte aj zmluvu o predĺženej záruke so záručnými podmienkami. Dohodnite sa s prijímacím technikom na všetkých podrobnostiach o požadovaných prácach a na spôsobe spätného kontaktu pre prípad nutnosti vykonania nepredpokladaných prác alebo v prípade zvýšenia ceny oproti cenovému odhadu.

Vyzdvihnutie si vozidla

Prekontrolujte si faktúru za vykonané práce a uistite sa, že všetkému rozumiete. Ak je niečo nejasné, prosíme, neváhajte sa obrátiť na prijímacieho technika, prípadne na asistenta servisu. Skontrolujte, či boli zaznamenané všetky potrebné údaje do Záručnej a servisnej knižky a bezpečne uschovajte originál faktúry.

OBJEDNÁVKA DO SERVISU

Menu