Bezpečnosť a záruka

OPTIWAY predĺžená záruka

Jednoduché riešenie, ktoré nadväzuje na zmluvnú záruku poskytovanú na nové vozidlo. Pokryje vám všetky náklady v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy, na ktorú sa vzťahuje zmluvná záruka výrobcu.

 • Výmena alebo oprava nefunkčných mechanických, elektrických alebo elektronických súčiastok (náhradné diely vrátane práce)
 • Asistenčná služba: 7 dní v týždni a 24 hodín denne
 • Oprava poruchy na mieste, odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu, zapožičanie náhradného vozidla
 • Doba trvania zmluvy  do 96 mesiacov
 • Limit najazdených kilometrov od 40 000 do 200 000 km
 • Zmluva prechádza automaticky na nového majiteľa
 • Zmluvu je možné kedykoľvek upraviť (pridať kilometre, mesiace)
 • DOBA TRVANIA A NAJAZDENÉ KILOMETRE
 • Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a stanovený počet najazdených kilometrov. Služby zahrnuté do tejto zmluvy prestanú platiť po prekročení jedného z týchto dvoch limitov (doba trvania alebo najazdené kilometre).

PODMIENKY

 • Zmluva je prevoditeľná na nového majiteľa pri predaji vozidla. Zmluvu nie je možné vypovedať, iba v prípade odcudzenia alebo zničenia vozidla.

GEOGRAFICKÉ POKRYTIE

 • V 39 európskych krajinách je vám k dispozícii vyše 6 000 servisných stredísk PEUGEOT.

PREDĹŽENIE ALEBO ZMENA

 • Dobu trvania alebo počet najazdených kilometrov alebo oboje je možné predĺžiť ešte pred vypršaním zmluvy.

 

OPTIWAY PRAVIDELNÉ PREHLIADKY

.operácie údržby predpísané výrobcom (okrem opotrebovaných dielov)

 • asistenčná služba: 7 dní v týždni a 24 hodín denne
 • doba trvania zmluvy od 24 do 84 mesiacov
 • limit najazdených kilometrov od 40 000 do 200 000 km

DOBA TRVANIA A NAJAZDENÉ KILOMETRE

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a stanovený počet najazdených kilometrov. Služby zahrnuté do tejto zmluvy prestanú platiť po prekročení jedného z týchto dvoch limitov (doba trvania alebo najazdené kilometre).

PODMIENKY

Zmluva je prevoditeľná na nového majiteľa pri predaji vozidla. Zmluvu nie je možné vypovedať, iba v prípade odcudzenia alebo zničenia vozidla.

GEOGRAFICKÉ POKRYTIE

V 39 európskych krajinách je vám k dispozícii vyše 6 000 servisných stredísk PEUGEOT.

PREDĹŽENIE ALEBO ZMENA 

Dobu trvania alebo počet najazdených kilometrov alebo oboje je možné predĺžiť ešte pred vypršaním zmluvy.

 

OPTIWAY PRAVIDELNÉ PREHLIADKY A PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

PODMIENKY UZATVORENIA ZMLUVY

DOBA TRVANIA A NAJAZDENÉ KILOMETRE

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a stanovený počet najazdených kilometrov. Služby zahrnuté do tejto zmluvy prestanú platiť po prekročení jedného z týchto dvoch limitov (doba trvania alebo najazdené kilometre).

PODMIENKY

Zmluva je prevoditeľná na nového majiteľa pri predaji vozidla. Zmluvu nie je možné vypovedať, iba v prípade odcudzenia alebo zničenia vozidla.

GEOGRAFICKÉ POKRYTIE

V 39 európskych krajinách je vám k dispozícii vyše 6 000 servisných stredísk PEUGEOT.

PREDĹŽENIE ALEBO ZMENA 

Dobu trvania alebo počet najazdených kilometrov alebo oboje je možné predĺžiť ešte pred vypršaním zmluvy.

 

OPTIWAY SERVISNÁ ZMLUVA

kompletná starostlivosť o vaše vozidlo – predĺženie záruky, pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom a navyše aj údržba a výmena opotrebovaných súčiastok.

 • Predĺžená zmluvná záruka
 • Asistenčná služba: 7 dní v týždni a 24 hodín denne
 • Operácie údržby predpísané výrobcom
 • Zapožičanie vozidla počas servisnej údržby
 • Výmena alebo oprava opotrebovaných dielov
 • Technická kontrola (STK+EK pre zmluvy na 4 a viac rokov)
 • Doba trvania zmluvy od  24 do 84 mesiacov
 • Limit najazdených kilometrov od 40 000 do 200 000 km
 • Zmluva prechádza automaticky na nového majiteľa
 • Zmluvu je možné kedykoľvek upraviť (pridať kilometre, mesiace)

PODMIENKY UZATVORENIA ZMLUVY

DOBA TRVANIA A NAJAZDENÉ KILOMETRE

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a stanovený počet najazdených kilometrov. Služby zahrnuté do tejto zmluvy prestanú platiť po prekročení jedného z týchto dvoch limitov (doba trvania alebo najazdené kilometre).

PODMIENKY

Zmluva je prevoditeľná na nového majiteľa pri predaji vozidla. Zmluvu nie je možné vypovedať, iba v prípade odcudzenia alebo zničenia vozidla.

GEOGRAFICKÉ POKRYTIE

V 39 európskych krajinách je vám k dispozícii vyše 6 000 servisných stredísk PEUGEOT.

PREDĹŽENIE ALEBO ZMENA

Dobu trvania alebo počet najazdených kilometrov alebo oboje je možné predĺžiť ešte pred vypršaním zmluvy.

Menu