Poistné udalosti

Poistné udalosti vybavíme za Vás

Komplexné vybavenie poistnej udalosti v autorizovanom servise Peugeot

Zverte opravu poškodenia Vášho vozidla autorizovanému servisu Peugeot a všetko vybavíte na jednom mieste.
– pomoc pri nahlásení poistnej udalosti
– obhliadka vozidla bude vykonaná priamo v autorizovanom servise, nemusíte už nikam chodiť
– oprava Vášho vozidla bude vykonaná v súlade s normami výrobcu, takže nestrácate záruku
– faktúra je uhradená poisťovňou priamo servisu, platíte iba spoluúčasť (1)
– počas opravy máte zabezpečenú mobilitu (2)

(1) V ojedinelých prípadoch môže byť poisťovňou odmietnuté vystavenie krycieho listu z dôvodu neukončeného šetrenia poistnej udalosti. Z tohto dôvodu môže byť servisom požadovaná úhrada celej sumy za opravu.
(2) V závislosti od disponibility náhradných vozidiel. Informujte sa vo svojom autorizovanom servise.

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

 

S AllianzSP, Generali Slovensko, UNIQA, Česká poisťovňa – Slovensko, ČSOB poisťovňa, Kooperativa, Komunálna poisťovňa, ako aj s ďalšími poisťovňami spolupracujeme na základe krycieho listu. Krycí list je potvrdením o tom, akú časť poistnej udalosti zaplatí poisťovňa a koľko hradí klient. Poisťovňa ho vystavuje až na konci opravy a na základe faktúry od servisného strediska.

Menu